Σκάνδαλα καὶ εὐροεκλογὲς

Οἱ ἀνακρίσεις γιὰ τὰ σκάνδαλα καὶ οἱ διαβουλεύσεις στὰ κόμματα γιὰ τὶς διπλὲς ἐκλογὲς κυριαρχοῦν τὴν ἑβδομάδα αὐτή, ἐνῶ ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου, μὲ τὴν σταυροδοσία ἀντὶ τῆς λίστρας προκαλεῖ ἀντεγκλήσεις∙ ἡ ἀντιπολίτευση χαρακτηρίζει τὴν ἀλλαγὴ ὡς ὁμολογία ἀποτυχίας ἀπ’ τὴν κυβερνητικὴ πλευρά, ἀλλὰ χωρὶς ὀξύτητα. Ὁ πρώην πρόεδρος τοῦ Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου καταθέτει σήμερα στὸν ἀνακριτὴ καὶ ἀναμένεται τὸ ἀποτέλεσμα, τοῦ ἐὰν προσθέσει νέα στοιχεῖα, πέραν τῶν ἀναφορῶν του γιὰ δικαιολογημένες δανειοδοτήσεις∙ ὁ ἔλεγχος τῶν ἐφοριακῶν, γιὰ ὅσους ἔχουν βγάλει στὸ ἐξωτερικὸ χρήματα τὴν τετραετία, προσέφερε πολλά. Τρεῖς βουλευτὲς τῆς Νέας Δημοκρατίας ἔβγαλαν πάνω ἀπὸ ἕνα ἑκατομμύριο ἕκαστος στὸ ἐξωτερικό, χωρὶς νὰ τὰ δηλώσουν στὴν Ἐφορία, μαζὶ μὲ πολλὲς δεκάδες ἐπιχειρηματιῶν∙ ἡ κυβέρνηση δέχεται τὰ πορίσματα τῆς δικαιοσύνης καὶ τὴν ἐπιβολὴ τῶν προβλεπομένων ἀπ’ τὸν νόμο. Ἐὰν ἐπιβεβαιωθοῦν τὰ στοιχεῖα καὶ δὲν ὑπάρξει δικαιολόγηση πληρώνουν πολλά.