Εὐρωζώνη, ἀνάκαμψη ὁρατὴ

Ἡ ἀνάκαμψη τῆς Εὐρωζώνης εἶναι ὁρατὴ πλέον ἀπὸ ὅλους, μὲ τὴν ἀτμομηχανὴ τῆς Γερμανίας ἐν κινήσει καὶ τοὺς ἑταίρους ἀπὸ κοντά, ἀκόμη καὶ τὶς νότιες χῶρες∙ ὁ ρυθμὸς τῆς ἀναπτύξεως θὰ φανεῖ τοὺς ἑπόμενους μῆνες, ὅταν ἀντιμετωπισθοῦν καὶ τὰ τρέχοντα προβλήματα στὰ ὑπὸ τὸ Μνημόνιο μέλη, ἂν καὶ θεωροῦνται πιὰ δευτερεύοντα. Τὸ κύριο πρόβλημα ἀποτελεῖ πλέον ἡ Γαλλία, ἀπὸ οἰκονομικῆς καὶ πολιτικῆς πλευρᾶς∙ ἡ κυβέρνηση συνεχίζει τὴν ἀτολμία της καὶ τὴν διστακτικότητά της στὴν ἀντιμετώπιση τῶν σοβαρῶν προβλημάτων τῆς χώρας∙ οἱ μεταρρυθμίσεις ἔχουν σταματήσει ἐντελῶς, ἐνῶ ὁ πρωθυπουργὸς τυρβάζει ἀκόμη περὶ τὸν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων. Ἡ δημοτικότης τοῦ προέδρου ἔχει πέσει στὸ 19%, οὐδέποτε τόσο χαμηλὰ γιὰ ἀρχηγὸ τοῦ γαλλικοῦ κράτους∙ οἱ κακὲς γλῶσσες λένε ὅτι, «ὅπως πάει θὰ ἀνακαλύψει πετρέλαιο». Ὁ ψυχολογικὸς παράγων ὅμως εἶναι ὁ καθοριστικός, διότι δὲν ἐμπνέει πλέον καθόλου ἐμπιστοσύνη στὸν γαλλικὸ λαό.