Οἱ Χειμερινοὶ Ὀλυμπιακοὶ

Ἡ ἔναρξη τῶν 14ων Χειμερινῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων στὸ Σότσι, ἔγιναν μὲ κάθε μεγαλοπρέπεια∙ ἡ ἀπουσία τῶν προέδρων Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ Γαλλίας καὶ τοῦ Βρεταννοῦ πρωθυπουργοῦ, ἀντισταθμίσθηκε ἀπ’ τὴν παρασία τῶν ἄλλων κι ἀπ’ τὴν παρακολούθησή τους ἀπὸ τρία δισεκατομμύρια θεατές, τὸν μεγαλύτερο ἀριθμὸ στὴν ἱστορία. Οἱ Ρῶσοι δὲν ἐφείσθησαν δαπανῶν καὶ ἐφευρηκότητος γιὰ τὴν παράσταση, μὲ ἀναφορὲς στὴν ἱστορία του, ἀπ’ τὸν Κύριλλο καὶ Μεθόδιο, τοὺς μεγάλους τσάρους, τοὺς γνωστοὺς λογοτέχνες μέχρι τὴν σοβιετικὴ περίοδο∙ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ κέρδισε καὶ πάλι τὸ πρῶτο βραβεῖο τῆς κακογουστίας της, μὲ πιστὸ ἀκόλουθο τὴν ἐπιχώριο. Τὰ μέτρα προστασίας πρωτοφανῆ, μὲ πάνω ἀπὸ 100000 ἀστυνομικοὺς σὲ συνεχῆ ἐπιφυλακή, λόγῳ τοῦ κινδύνου τῆς τρομοκρατίας τῶν ἰσλαμιστικῶν ὀργανώσεων τοῦ Βορείου Καυκάσου∙ οἱ ἀγῶνες γίνονται στὴν μικρὴ πόλη Κράσναγια Πολυάνα παλαιὰ ἑλληνικὴ πόλη τοῦ Καυκάσου. Ἔγιναν τὸ κέντρο τοῦ κόσμου καὶ χάθηκαν στὴν κοσμοσυρροή.