Οὐκρανία, ἀποκάλυψη ρόλων

Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ ρόλου τῶν Ἀμερικανῶν στὴν κρίση τῆς Οὐκρανίας εἶχε τὸν ἀντίκτυπό της στὴν συγκέντρωση στὸ Κίεβο, ἀλλὰ καὶ δεινὲς ἐπιπτώσεις στὶς εὐρωαμερικανικὲς σχέσεις∙ οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ πρώτη τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, δὲν συγνωροῦν τὴν ἰταμὴ στάση τῆς Οὐάσιγκτον κι οὔτε ἱκανοποιοῦνται ἀπ’ τὴν συγνώμην. Ἔχουν συσσωρευθεῖ πολλά, τὰ Wikileaks τῶν διπλωματικῶν ἐγγράφων καὶ οἱ παρακολουθήσεις τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐπικοινωνιῶν τους, ὅπως ἀποκάλυψε ὁ Ἔντουαρντ Σνόουντεν∙ δίδουν τὴν ἐντύπωση ὅτι συνεχίζουν θεωρεῖν τοὺς Εὐρωπαίους ὡς ὑποτακτικούς τους, ὅπως κατὰ τὴν ψυχροπολεμικὴ περίοδο καὶ δὲν ἀναγνωρίζουν τὸν ἀνεξάρτητο διεθνῆ ρόλο τῆς γηραιᾶς ἠπείρου κι ἀκόμη περισσότερο τῆς Εὐρωζώνης. Ὁ ἀντίκτυπος στὸ Κίεβο ἦταν ἐμφανέστατος, μὲ λίγες δεκάδες χιλιάδες στὴ διαδήλωση καὶ τὴν ὀργὴ τῶν περισσοτέρων, ὅτι αὐτὲς ἐλέγχονται ἀπὸ ἀντιευτρωπαϊκὰ στοιχεῖα, μὲ σκοπὸ τὴν ἐπιβολὴ ὁλοκληρωτικοῦ καθεστῶτος καὶ τὴν ἀποκοπὴ τῆς χώρας ἀπ’ τὶς ὀρθόδοξες καὶ σλαβικὲς ρίζες της.