Κύπρος, πρώτη συνάντηση στὸ ἀεροδρόμιο

Ἡ πρώτη συνάντηση, μετὰ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ κοινοῦ ἀνακοινωθέντος, γίνεται σήμερα στὸ παλιὸ ἀεροδρόμιο τῆς Λευκωσίας, μεταξὺ τοῦ προέδρου τῆς Κύπρου Νίκου Ἀναστασιάδη καὶ τοῦ ἡγέτου τῶν Τουρκοκυπρίων Ντερβὶς Ἔρλογλου καὶ παρουσίᾳ τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ ΟΗΕ∙ ἡ σημερινὴ συνάντηση εἶναι τυπική, καθὼς οἱ κανονικὲς διαπραγματεύσεις ἀρχίζουν ἀπὸ αὔριο, μεταξὺ τῶν ἐκπροσώπων τῶν δύο πλευρῶν. Οἱ ἀντιδράσεις στὴν μεγαλόνησο κινοῦνται σὲ χαμηλότερους τόνους, ἐπειδὴ καὶ στὸ ΔΗΚΟ ἡ νέα σύνθεση τῶν κορυφαίων ὀργάνων του –μετὰ τὶς ἐκλογὲς τῆς Κυριακῆς- δὲν εὐνοοῦν τὶς ἀπόλυτες θέσεις τοῦ προέδρου του γιὰ ἀποχώρηση τῶν ὑπουργῶν του ἀπ’ τὴν κυβέρνηση∙ ἡ πλειοψηφία τείνει σὲ τακτικὴ ἀνοχῆς, ὥστε μὲ τὴν πρόοδο τῶν διαπραγματεύσεων νὰ καθορισθεῖ ἡ θέση τοῦ δευτέρου μεγάλου κυβερνητικοῦ ἑταίρου.