Ἀναγνώριση ἀπὸ Εὐρωζώνη

Στὴν ἀναγνώριση τῆς προόδου τῆς Ἑλλάδος προχώρησε ἐπισήμως ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐπιτροπῆς, καθὼς χαρακτήρισε θετικὲς γιὰ τὴν χώρα μας τὶς δηλώσεις τοῦ διευθυντοῦ τῆς Εὐρωστατιστικῆς, καὶ παρερμηνεία τὴν παρουσίασή τους ἀπ’ τὴν γερμανικὴ ἐφημερίδα∙ ταυτοχρόνως ὁ πρωθυπουργός, μὲ συνέντευξή του σὲ ἄλλη γερμανικὴ ἐφημερίδα, θεωρεῖ τετελεσμένο γεγονὸς τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ καὶ ἀπορρίπτει κάθε ἰδέα γιὰ νέο δάνειο ἢ περικοπὴ τοῦ χρέους. Ἡ προπαγάνδα τῆς καταστροφολογίας ἀποτυγχάνει οἰκτρά, ἐνῶ ἀπομένουν λίγες μέρες γιὰ τὴν ἀνακοίνωση τῶν ἐπισήμων στοιχείων, μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν δημοσίων ἐσόδων τοῦ Ἰανουαρίου∙ ἡ ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος στὴν ἀγορὰ ἀποδεικνύεται κι ἀπ’ τὴν αὔξηση κατὰ 18% τῶν πωλήσεων αὐτοκινήτων τὸν Ἰανουάριο, γιὰ πρώτη φορὰ τὴν τετραετία, κι ἐνῶ δὲν πρόκειται γιὰ εἶδος πρώτης ἀνάγκης. Βαρόμετρο θεωρεῖται ἡ αὔξηση, μὲ ἄμεσες τὶς ἐπιπτώσεις της, σὲ σύντομο χρόνο, στὴν ὑπόλοιπη οἰκονομία.