Ζὰν Κλώντ Τρισὲ γιὰ Ἑλλάδα

Ὁ πρώην πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης ἔδωσε ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση στοὺς ἐναπομείναντας καταστροφολόγους γιὰ τὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα∙ ὁ Ζὰν Κλὼντ Τρισέ, ὁ ὁποῖος εἶχε χειρισθεῖ τὸ θέμα τὴν πρώτη δύσκολη διετία, ὑπογράμμισε ὅτι, τὶς ἀπότομες περικοπὲς –σὲ μισθοὺς καὶ συντάξεις- τὶς ἔκανε ἡ κυβέρνηση κι ὄχι ἡ τρόικα, διότι ἡ τελευταία ζητοῦσε μόνο μείωση δαπανῶν, ἀλλὰ ὁ ἐπιμερισμός τους γινόταν στὴν Ἀθήνα. Ἔπλεξε δὲ τὸ ἐγκώμιο τῶν θυσιῶν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἐπιτυχιῶν του τὴν τελευταία διετία, χάρις στὶς ὁποῖες ἔφερε τὸ βάρος τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος∙ ἡ ρύθμιση τοῦ χρέους εἶναι εὔκολη, μὲ τὴν μείωση τῶν ἐπιτοκίων καὶ τὴν ἐπιμήκυνσή του.