Τζὼρτζ Κλούνεϋ, γιὰ μάρμαρα

Ὁ Τζώρτζ Κλούνεϋ ἐτάχθη ὑπὲρ τῆς ἐπιστροφῆς τῶν μαρμάρων τοῦ Παρθενῶνος στὴν πατρίδα τους, γεγονὸς προκαλέσαν ὀργὴ καὶ ἀγανάκτηση στοὺς ὑπεύθυνους τοῦ Βρεταννικοῦ Μουσείου∙ ἀπαντῶν στὴν σχετικὴ ἐρώτηση τῆς ὡραίας Ἑλληνίδος δημοσιογράφου, εἶπε ὅτι πρέπει τὰ μάρμαρα τοῦ Παρθενῶνος νὰ βρίσκονται στὸ νέο Μουσεῖο τῆς Ἀκροπόλεως, ὥστε νὰ τὰ θαυμάζει ὁ ἐπισκέπτης ἀπέναντι ἀκριβῶς ἀπ’ τὴν ἀρχική τους θέση. Ἔχει ἰδιαίτερη βαρύτητα ἡ δήλωση τοῦ διάσημου Ἀμερικανοῦ ἠθοποιοῦ, διότι ἔτσι προβάλλεται τὸ πρόβλημα βαθύτερα στὴν διεθνῆ κοινὴ γνώμη∙ ἄλλωστε στὸ Βερολίνο ὁ ἠθοποιὸς συμμετεῖχε στὴν παρουσίαση τῆς νέας ταινίας του, μὲ θέμα τὴν ἐπιστροφὴ τῶν καλλιετεχνικῶν θησαυρῶν ποὺ εἶχαν ἀποσπάσει οἱ Ναζὶ ἀπ’ τὶς κατεχόμενες χῶρες.