Ἀμερική, πρόβλημα χρέους

Προειδοποίηση πρὸς τὸ Κογκρέσσο, γιὰ τὴν ἔγκαιρη αὔξηση τῶν ὁρίων δανεισμοῦ τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως, ἀπηύθυνε ὁ Τζὰκ Λιοῦ∙ ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν τόνισε, ὅτι ἐὰν δὲν ὁλοκληρωθεῖ στὶς δύο τρέχουσες ἑβδομάδες ἡ ψήφιση τῆς αὐξήσεως, τότε κινδυνεύει ὁ δανεισμὸς τῆς χώρας καὶ τίθεται ὑπὸ ἀμφισβήτηση ἡ ἱκανότης ἐξυπηρετήσεως τοῦ χρέους της. Τὸ χειρότερο γιὰ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες εἶναι ὁ ψυχολογικὸς ἀντίκτυπος τῆς διαδικασίας, διότι δίδει τὴν ἐντύπωση ὅτι ἡ μεγάλη οἰκονομία βρίσκεται σὲ δυσπραγία γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν βασικῶν προβλημάτων της καὶ τὴν χάραξη μακροχρονίου οἰκονομικῆς πολιτικῆς∙ ἡ δυσπραγία αὐτὴ ἔχει ἀντανάκλαση καὶ στὴν ἀγορά, καθὼς ἡ ἀνάκαμψη τίθεται συνέχεια ὑπὸ ἀμφισβήτηση καὶ ἡ μείωση τῆς ἀνεργίας γίνεται μὲ τὸ σταγονόμετρο, ἐνῶ καὶ ἡ πολιτικὴ ἀπήχηση τῆς Οὐάσιγκτον ὑφίσταται σοβαρὰ πλήγματα. Ἡ πολιτικὴ διαμάχη μὲ τὴν Εὐρώπη, γιὰ τὴν Οὐκρανία καὶ τὴν στάση τῶν διπλωματῶν της, μετράει ἀρκετά.