Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις στὴν Δύση, ἀλλὰ ἔντονα ἀνοδικὲς στὴ Σαγκάη, Τόκυο καὶ Μόσχα∙ τὸ εὐρὼ βελτίωσε τὴν θέση του, στὰ 1,3636 δολλάρια καὶ 139,2900 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1273,50 καὶ τὸ πετρέλαιο, 109,40. Ἡ ἐπιφυλακτικότης τῶν ἐπενδυτῶν παραμένει, διότι δὲν ἔχει ἀνακοινωθεῖ ἡ ἀμερικανικὴ οἰκονομικὴ πολιτική -ἂν καὶ χθὲς τὸ βράδυ ἡ Τζάνετ Γιέλεν θὰ κατέθετε στὴν Ἐπιτροπὴ τοῦ Κογκρέσσου-, ὅπως συμβαίνει καὶ στὴν Εὐρωζώνη∙ ἡ συνάντηση Φρανσουὰ Ὁλλὰντ μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα δὲν θεωρήθηκε σημαντικὴ ἀπ’ τὶς ἀγορές, οὔτε ἀκόμη στὸ Παρίσι, ἂν καὶ ὁ Γάλλος πρόεδρος ἐλπίζει πολλὰ ἀπ’ τὴν ἐπίσκεψη. Τὸ ἐρώτημα εἶναι τοῦ κατὰ πόσον ἔχει τὴν ἄνεση ἡ ἀμερικανικὴ οἰκονομία τῆς βοηθείας πρὸς τὴν γαλλική∙ στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία περισσότερα θὰ ἠδύνατο ἀντλῆσαι ἀπ’ τὶς δυναμικὲς οἰκονομίες στὸν κλάδο μέσα στὴν Εὐρωζώνη, ὅπως ἡ ἑλληνική, μὲ ἄριστες τὶς ἐπιδόσεις της.