ΑΟΖ, προβλήματα Αἰγύπτου

Ἡ Αἴγυπτος φαίνεται ὅτι δημιουργεῖ πολλὰ προβλήματα στὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν ὁριοθέτηση τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης καὶ ὅτι δὲν ἐγκαταλείπει τὶς βλέψεις της πρὸς τὴν Ἄγκυρα∙ οἱ διαβεβαιώσεις τοῦ προέδρου τῆς χώρας, γιὰ τὴν συνάντηση τῶν ἐμπειρογνωμόνων τῶν τριῶν χωρῶν, Αἰγύπτου, Ἑλλάδος καὶ Κύπρου, γιὰ τὸ θέμα δὲν ἔγιναν πράξη. Τὸ Κάϊρο καθυστερεῖ μὲ διάφορες δικαιολογίες, ἐνῶ ἐξέδωσε καὶ διακήρυξη γιὰ ἔρευνες σὲ θαλάσσια οἰκόπεδα, δυὸ ἀπ’ τὰ ὁποῖα δὲν λαμβάνουν ὑπ΄ ὄψιν τους τὸ Καστελόρζο∙ οἱ διπλωματικὲς πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἡ γραφειοκρατία τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς χώρας προσβλέπει στὴ συμφωνία μὲ τὴν Τουρκία, ἀγνοώντας τὶς ἑλληνικὲς καὶ κυπριακὲς ἀπόψεις, ἀλλὰ καὶ τὶς θέσεις τῆς σημερινῆς κυβερνήσεως. Μᾶλλον μόνο ἡ παρέμβαση τῆς προεδρίας τῆς Εὐρώπης προσφέρει διέξοδο.