Πρωτογενὲς πλεόνασμα ὑψηλὸ

Τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα τοῦ 2013 προβλέπεται μεγαλύτερο κάθε προβλέψεως, ἐνῶ καὶ ἐκεῖνο τοῦ Ἰανουαρίου ἦταν 811 ἑκατομμύρια, ὁπότε δὲν ὑπάρχει ἔλλειμα τὸ 2014∙ οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἐπῆλθε συμφωνία γιὰ τὸ πλεόνασμα μὲ τὴν τρόικα καὶ εἶναι τυπικῆς μορφῆς ἡ καθυστέρηση στὴν ἄφιξή της, διότι εἶναι ἀπαραίτητα τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα, ἐνῶ ἐπιταχύνονται οἱ διαβουλεύσεις γιὰ τὶς τράπεζες. Τὸ κλίμα αἰσιοδοξίας ἐπιβεβαίωσε ὁ Ζὰν Κλὼντ Τρισέ, μετὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Γιάννη Στουρνάρα, ἐνῶ ἡ ψυχολογία τῆς ἀγορᾶς ἀλλαζει μὲ ταχύτατο ρυθμό∙ στὴν βιομηχανία παρουσιάζεται γιὰ πρώτη φορὰ αὔξηση πραγωγῆς, ἀλλὰ καὶ ἡ κατοχύρωση τοῦ «Ἀστέρος» στὸν διεθνῆ ὅμιλο Jermyn, ἀντὶ τετρακοσίων ἑκατομμυρίων εὐρώ, βελτιώνει σημαντικὰ τὴν εἰκόνα τῆς χώρας μας στὸ ἐξωτερικό. Ἤδη ἡ πώληση τριμηνιαίων ὁμολόγων ἔγινε, μὲ ἐπιτόκιο 3.6% καὶ μὲ τριπλάσιο ποσὸ προσφορᾶς∙ οἱ προοπτικὲς γιὰ ἔξοδο στὶς ἀγορὲς τοὺς ἑπόμενους μῆνες βελτιώνονται.