Ὅροι στὸν πρώην τραπεζίτη

Οἱ ὅροι ποὺ ἐτέθησαν ἀπ’ τοὺς δικαστὲς στὸν πρώην τραπεζίτη εἶναι οἱ δεύτεροι πιὸ αὐστηροὶ μετὰ ἀπὸ ἐκείνους στὸν καναλάρχη∙ δύο ἑκατομμύρια εὐρὼ ἐγγύηση, γιὰ νὰ ἀφεθεῖ ἐκτὸς φυλακῆς. Ἡ σύγκρουση μὲ τὴν διαπλοκὴ διευρύνεται σὲ πολλὰ ἐπίπεδα, καθὼς ὁ ὑπερόπτης νέος πίστευε ὅτι, ἐπειδὴ εἶχε προστάτη τὸν μεγαλοπαράγοντα, ὅλα τοῦ ἦταν ἐπιτρεπτά∙ δὲν τὸν ἔκλεισαν φυλακή, διότι ἀπεδέχθησαν τὸν ἰσχυρισμό του, ὅτι αὐτοβούλως ἐπέστρεψε στὴν Ἑλλάδα. Ἀλλὰ οἱ ἀνακρίσεις γιὰ τὰ δάνεια τοῦ Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου ἔχουν μέλλον μπροστά τους∙ οἱ ἄγνωστες πτυχὲς εἶναι πολλὲς καὶ μόνο τὸ σκάνδαλο τῶν ἐξοπλιστικῶν πιθανὸν τὶς ὑπερβαίνει. Οἱ προεκτάσεις στοὺς παρατρεχάμενους ἔχουν ἐπίσης ἐνδιαφέρον∙ πολλοὶ εἶχαν γευσθεῖ τοῦ γλυκοῦ.