Ὅπλα Κούρδων τρομοκρατῶν

Ὁ ὁπλισμὸς ποὺ βρέθηκε στὴν γιάφκα τῶν Κούρδων τρομοκρατῶν εἶναι τρομερός, ὁλόκληρο λόχο μποροῦσαν νὰ ἐξοπλίσουν∙ ἡ ἐπιτυχία τῆς Ἀστυνομίας πολὺ σημαντική, διότι σπάει μᾶλλον μία ἀπ΄ τὶς πηγὲς τροφοδοσίας τῶν τρομοκρατικῶν μας ὀργανώσεων. Οἱ διαδυνδέσεις τῶν κυκλωμάτων εἶναι φαίνεται εὐρύτερες ἀπὸ ὅσες ὑπολογίζαμε, δὲν ἔχουν σχέσεις μόνο μὲ τὸν ὑπόκοσμο τῆς Ἀλβανίας, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκεῖνον τῆς Τουρκίας, ὅπως εἶχε ἀποδεξει τὸ πλοῖο ποὺ εἶχε συλληφθεῖ πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ στὴ Χίο∙ ἄλλωστε εἶναι γνωστὸ ὅτι τὰ ὑπόγεια κυκλώματα τῶν δυτικῶν βαλκανικῶν χωρῶν δούλευαν πάντοτε μὲ τὰ ἀντίστοιχα τῆς Τουρκίας ἢ καὶ τὰ ἡμιεπίσημά της ἀπ’ τὴν κατάρρευση τοῦ κομμουνιστικοῦ συστήματος. Πολλὰ ἐπιβίωσαν στὶς μέρες μας.