Ἕκαστος ἔχει τὰ ἐπιτήδεια

Οἱ παρεμβάσεις τοῦ Σόλωνος στὸ ἀστικὸ δίκαιο ἦταν λεπτομερεῖς καὶ κάλυπτε ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς ζωῆς∙ ἀποτελοῦν τὶς πρῶτες βάσεις ὀργανώσεως τῆς ἀθηναϊκῆς πολιτείας καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ κόσμου. «Καὶ τῆς χώρας τὴν φύσιν ὁρῶν τοῖς γεωργοῖς γλίσχρως διαρκοῦσαν»∙ καὶ βλέποντας ὅτι τὸ ἔδαφος τῆς χώρας ἦταν φτωχὸ καὶ ἀνεπαρκὲς γιὰ τὴν συντήρηση τῶν γεωργῶν. «Ταῖς τέχναις ἀξίωμα περιέθηκε καὶ τὴν ἐξ Ἀρείου πάγου βουλὴν ἔταξεν ἐπισκοπεῖν»∙ στὴν ἀνάπτυξη τῶν τεχνῶν ἔστρεψε τὸν κόσμο καὶ στὴν Βουλὴ τοῦ Ἀρείου Πάγου ἀνέθεσε τὴν παρακολούθηση. «Ὅθεν ἕκαστος ἔχει τὰ ἐπιτήδεια, καὶ τοὺς ἀργοὺς κολάζειν»∙ ἀπὸ ποῦ ὁ καθένας κερδίζει τὰ εἰσοδήματά του καὶ νὰ τιμωρεῖ τοὺς τεμπέληδες. «Ἐκεῖνο δ’ ἤδη σφοδρότερον, τὴ μηδὲ τοῖς ἐξ ἑταίρας γενομένοις ἐπάναγκες εἶναι τοὺς πατέρας τρέφειν»∙ ἐκεῖνο δὲ ποὺ ἦταν αὐστηρότερο, ὅτι οὔτε ὅσοι γεννήθηκαν ἀπὸ ἑταίρα ἦταν ὑποχρεωμένοι τρέφειν τὸν πατέρα τους.