Ἀμερική, προβολὴ Ὁλλὰντ

Τὴν προβολή του γιὰ τὶς στενὲς σχέσεις του μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα ἐξασφάλισε ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ ἀκόμη καὶ τὴν οἰκία τοῦ Τόμας Τζέφερσον, τοῦ τρίτου προέδρου τῆς Ἀμερικῆς, ἐπισκέφθηκαν, ἀλλὰ δὲν φαίνεται νὰ μέτρησαν ἀρκετὰ αὐτὰ στοὺς Γάλλους καὶ λιγώτερο στοὺς ἄλλους Εὐρωπαίους. Ὁ Γάλλος πρόεδρος ὑπέβαλε πέντε αἰτήματα στὸν Ἀμερικανὸ ὁμόλογό του, ἀποδέσμευση τῶν κρατικῶν προμηθειῶν –γιὰ τὴν συμμετοχὴ γαλλικῶν ἑταιρειῶν-, διακοπὴ ἐπιδοτήσεως ἀγροτικῶν προϊόντων, παραμερισμὸς τῶν παραγόντων τοῦ Κογκρέσσου –τῶν lobbys-, σεβασμὸς τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς ἀπ’ τὶς ἠλεκτρονικὲς παρακολουθήσεις καὶ ἐξαίρεση τῶν πολιτιστικῶν ἀγαθῶν ἀπ’ τὴν συμφωνία ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν μὲ τὴν Εὐρώπη∙ ἡ ἀπάντηση ἦταν διπλωματική, «ὑπὸ μελέτη», ὁπότε ἐπιστρέφει χωρὶς οὐσιαστικὸ ἀντίκρυσμα στὸ Παρίσι. Ἡ κοινὴ γνώμη ἔχει ἐνοχληθεῖ πολύ, ἐπειδὴ ἡ Γαλλία δὲν ἔχει καταδικάσει τὶς προσβλητικὲς δηλώσεις στὴν Οὐκρανία κατὰ τῆς Εὐρώπης τῆς Ἀμερικανίδος ὑπουργοῦ.