Συρία, νέος κύκλος ἐπαφῶν

Ὁ νέος κύκλος διαπραγματεύσεων ἄρχισε στὴ Γενεύη, μεταξὺ κυβερνήσεως καὶ ἀνταρτῶν τῆς Συρίας, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ ΟΗΕ καὶ τῶν μεγάλων δυνάμεων∙ τὰ προβλήματα πολλά, μὲ δυσκολώτερο τὴν παντελῆ ἔλλειψη συντονισμοῦ τῶν ἀνταρτικῶν ὁμάδων. Πάντως, παρὰ τὶς δυσκολίες καὶ τὴν ἐπανάληψη τῶν συγκρούσεων κατέστη δυνατὴ ἡ ἀποχώρηση τῶν ἀμάχων τῆς Χὸμς μὲ τὴν βοήθεια τῶν εἰρηνευτικῶν δυνάμεων τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ∙ στὰ ὑπόλοιπα μέτωπα οἱ συγκρούσεις συνεχίζονται, καθὼς παραμένει ἀγεφύρωτο τὸ χάσμα μεταξὺ τῶν θρησκευτικῶν ὁμάδων στὴν Μέση Ἀνατολή. Οἱ Σουνίτες καὶ οἱ Σιίτες δὲν εἶναι εὔκολο γεφυρῶσαι τὶς διαφορές τους, μετὰ ἀπὸ 1300 χρόνια συνεχῶν συγκρούσεων καὶ ἀγώνων ἀλληλοεξοντώσεως∙ τὰ θρησκευτικὰ μίση, ἐντὸς τῆς ἴδιας θρησκείας, εἶναι τὰ χειρότερα, ὅπως καὶ μεταξὺ τῶν ἀριστερῶν ἰδεολογικῶν σχημάτων.