Ἀνατροπὴ ἰσορροπιῶν πολιτικῆς μας ζωῆς

Οἱ ἰσορροπίες τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς ἀνατρέπονται ἄρδην τὶς τελευταῖες μέρες, μὲ ἀπρόβλεπτες τὶς προεκτάσεις∙ ἡ ἀναγνώριση τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ ὁρατὴ πλέον ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση ἀποτελεῖ τὸν καταλύτη. Ἡ ἀντιπολίτευση, μὲ πρῶτον τὸν ΣΥΡΙΖΑ, εἶχαν στηρίξει τὴν πολεμική τους στὴν οἰκονομικὴ ἀποτυχία, τὴν παροχὴ νέου δανείου καὶ τὴν ἐπιβολὴ νέων μέτρων, πέραν τῆς ἀντιγερμανικῆς ὑστερίας∙ μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῶν οἰκονομικῶν στοχείων μένουν ἐνεοὶ καὶ ἀδυνατοῦν ἀρθρῶσαι λέξη∙ ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος τους κατέρρευσε κι εἶναι πολὺ δύσκολο ἐντὸς ὀλίγων μηνῶν χαράξαι ἄλλη πολιτική. Συμπληρωματικὰ ἔρχονται οἱ ἀλλαγὲς στὴν ψηφοφορία τῶν εὐρωεκλογῶν, ἡ ἀναταραχὴ γιὰ τοὺς ὑποψηφίους τῶν περιφερειακῶν καὶ τὰ βαρύδια τῆς τρομοκρατίας καὶ τῶν σκανδάλων, λόγῳ τῶν διασυνδέσεων τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ.