Πολυφωνία Νέας Δημοκρατίας

Ἡ ἐμφάνιση καὶ ἄλλων ὑποψηφίων, πέραν τῶν ἐπισήμων στὶς περιφερειακὲς ἐκλογές, ἀπ’ τὴν Νέα Δημοκρατία δείχνει ὅτι τὰ ἐσωτερικά της προβλήματα παραμένουν ζωντανά∙ στὸ δῆμο Ἀθηναίων καὶ στὴν περιφέρεια Κεντρικῆς Μακεδονίας εἶναι ἀπὸ δύο ὑποψήφιοι, ὁπότε, τουλάχιστον τὴν πρώτη Κυριακή, οἱ ψῆφοι θὰ διασπασθοῦν. Ἡ σύμπτωση τὴν δεύτερη Κυριακὴ τῆς ψηφοφορίας μὲ ἐκείνη τῶν εὐρωεκλογῶν περιορίζει κάπως τὴν ἀπήχηση τῆς διαφωνίας∙ οἱ προσωπικὲς φιλοδοξίες ἔπαιξαν σημαντικὸ ρόλο, ἀλλὰ μᾶλλον καὶ ἄλλοι παράγοντες ἐπίσης∙ ὁ πρώην δήμαρχος τῆς Ἀθήνας κατεβαίνει ἀντίθετα πρὸς τὴν ἐπιλογὴ τοῦ κόμματος. Κάτι ἄλλο ἐπιδιώκει, διότι καὶ τὸν τελευταῖο καιρὸ τῆς κυβερνήσεως Κώστα Καραμανλῆ, τρεῖς φορὲς τὴν ἑβδομάδα τῆς ἀσκοῦσε κριτική. Τὴν ἑπομένη ἐσιώπησε.