Ὁλλάντ, ταύτιση μὲ Ἀμερικὴ

Στὴν ἀπόλυτη ταύτισή του μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα προχώρησε ὁ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, κατὰ τὴν κοινὴ συνέντευξη τύπου στὴν Οὐάσιγκτον∙ ἡ τριήμερη ἐπίσημη ἐπίσκεψη κλείνει μὲ καλοὺς ὅρους. Συμφώνησε μὲ τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ θέματα, τρομοκρατία, πυρηνικὰ ὅπλα καὶ Ἰράν, Συρία καὶ Μέση Ἀνατολή, Ἀφρική, κλίμα, ἀλλὰ τὰ ἐπίμαχα μὲ τὴν Εὐρώπη ἀποσιωπήθηκαν, ὅπως καὶ οἱ οἰκονομικὲς συμφωνίες ἔμειναν στὸ στάδιο τῶν διαβουλεύσεων, ἀλλὰ ἐξασφάλισε τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα στὴν Νορμανδία κατὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς ἑβδομηκοστῆς ἐπετείου ἀπ’ τὴν ἱστορικὴ ἀπόβαση, μαζὶ μὲ τὴν βασίλισσα τῆς Βρεταννίας. Σὲ δύο πράγματα δὲν ἀναφέρθηκε ὁ Γάλλος πρόεδρος, στὶς ἠλεκτρονικὲς παρακολουθήσεις καὶ στὴν ἰταμὴ φράση τῆς Ἀμερικανίδος ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν εἰς βάρος τῶν Εὐρωπαίων γιὰ τὸ οὐκρανικὸ θέμα. Ἔτσι διαφοροποιήθηκε ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους Εὐρωπαίους σὲ θέματα διεθνοῦς παρουσίας τῆς Εὐρώπης∙ ὑπερβολικὰ ἀτλαντικὸς παρουσιάσθηκε ὁ σοσιαλιστὴς ἡγέτης.