Συνομιλίες, Κίνας, Ταϊβὰν

Οἱ πρῶτες ἐπίσημες συνομιλίες τῆς Κίνας μὲ τὴν Ταϊβὰν ἄρχισαν στὴν Νανγκὶν ἀπὸ προχθές∙ οἱ εἰδικοὶ ἐκπρόσωποι τῶν δύο πλευρῶν ἔχουν τὴν ἐξουσιοδότηση συζητῆσαι ὅλα τὰ θέματα ποὺ τοὺς χωρίζουν καὶ δὲν εἶναι λίγα. Τόσο ἡ ἠπειρωτικὴ χώρα, ὅσο καὶ ἡ νῆσος πιστεύουν ὅτι ἀποτελοῦν ἑνιαία ὀντότητα, ἱστορικὰ καὶ ἐθνικά, μὲ τὶς διαφορές τους πολιτικὲς μόνο∙ ἡ διάθεση γιὰ προσέγγιση ἐνισχύεται ἀπ’ τὸ ἅλμα τῶν οἰκονομικῶν σχέσεων, καθὼς ἡ Κίνα ἔχει γίνει ἀπὸ χρόνια ὁ πρῶτος ἐμπορικὸς ἑταῖρος τῆς νήσου, ἐνῶ ἡ συνεργασία τῶν ἐπιχειρήσεών τους ἐπεκτείνεται σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Φυσικὰ τὰ προβλήματα εἶναι πολλὰ καὶ οἱ διεθνεῖς παρεμβάσεις ἰσχυρότατες, καθὼς οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες δὲν ἐπιτρέπουν μὲ τίποτε τὴν ἀπώλεια τῆς ἐπιρροῆς τους στὴν Ταϊβάν∙ ἕνα πάντως εἶναι δεδομένο, ἡ καλὴ διάθεση γιὰ προσέγγιση καὶ ἡ ἄνεσή τους μὲ τὸν χρόνο. Μποροῦν καὶ περιμένουν ὅσο χρειάζεται.