Σταθεροποιητικὲς ἀγορὲς

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις παγκοσμίως, παρὰ τὴν αὔξηση τοῦ ἐμπορικοῦ πλεονάσματος τῆς Κίνας τὸν Ἰανουάριο, στὰ 32 δις δολλάρια καὶ τὶς προοπτικὲς γιὰ ἀνάπτυξη 7,% φέτος∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3579 δολλάρια καὶ 138,1250 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1286,50, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 108,98. Ἡ διαβεβαίωση τῆς προέδρου τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἀλλάξει τὴν νομισματικὴ πολιτική, μὲ τὴν συνέχιση τῆς πωλήσεως κρατικῶν ὁμολόγων, ἐπισκίασε τὴν ψήφιση ἀπ’ τὴν Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων τῆς αὐξήσεως τοῦ ὁρίου δανεισμοῦ τῆς ὁμοσπονδικῆς κυβερνήσεως∙ οἱ ἐπενδυτὲς βλέπουν τὴν δυσκαμψία τῆς Οὐάσιγκτον γιὰ τὴν οἰκονομική της πολιτική, ἐνῶ καὶ στὴν Εὐρωζώνη εἶναι ἐπιφυλακτικοὶ ἀπέναντι στὴν ταύτιση ἀπόψεων Ὁλλὰντ καὶ Ὀμπάμα γιὰ τὰ διεθνῆ οἰκονομικὰ προβλήματα. Στὴ Γαλλία καταγράφονται οἱ πρῶτες ἀντιδράσεις τῆς ἀριστερᾶς πτέρυγος τῶν Σοσιαλιστῶν γιὰ τὴν συμφωνία ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν, ἀλλὰ καὶ τὸν κίνδυνο ἐνισχύσεως τῆς ἀκροδεξιᾶς.