Γαλλία, ἄνοδος ἀκροδεξιᾶς

Τὴν ἐνίσχυση τῆς ἀκροδεξιᾶς καταγράφουν οἱ δημοσκοπήσεις στὴ Γαλλία, μὲ 34% τῶν Γάλλων νὰ βλέπουν μὲ καλὸ μάτι τὸ Ἐθνικὸ Μέτωπο∙ ἂν καὶ ἡ πρόεδρός του, Μαρίνα Λεπέν, ἀπειλεῖ μὲ ἀγωγὲς ὅσους τὴν ἀποκαλοῦν ἀκροδεξιά, ἡ κατάταξή της στὴν πολιτικὴ κλίμακα παραμένει. Πάντως ἔχει καταδικάσει ἀπερίφραστα τὴν ἑλληνικὴ Χρυσῆ Αὐγὴ καὶ τὰ ἄλλα ἀκροδεξιὰ σχήματα, ἐνῶ ἁπαλύνει τὴν θέση της ἀπέναντι στὴν Εὐρωζώνη∙ ἡ πτώση τῶν Σοσιαλιστῶν στὴν τρίτη θέση καὶ τῶν Συντηρητικῶν στὴν δεύτερη, μὲ τὸ Ἐθνικὸ Μέτωπο στὴν πρώτη, στὶς περιφερειακὲς καὶ εὐρωεκλογές, θεωρεῖται βαρόμετρο. Πολλοὶ κυβερνητικοὶ βουλευτὲς ἐκφράζουν ἀνησυχίες καὶ περισσότερο ἐκεῖνοι τῆς ἀριστερῆς πτέρυγας, διότι βλέπουν διαρροὴ τῶν ὀπαδῶν τους, ἀλλὰ καὶ ἀδυναμία τοῦ προέδρου γιὰ ἀντίδραση τῆς κυβερνήσεως καὶ παρουσίαση κάποιου ἔργου.