Κυπριακό, ἔναρξη τοῦ δυσβάτου διαλόγου

Μὲ δύσβατο ἀνάβαση παρομοιάζονται οἱ διαπραγματεύσεις τῆς Κύπρου καὶ τῆς τουρκοκυπριακῆς κοινότητος γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος∙ τὸ κοινὸ ἀνακοινωθὲν δὲν ἀποτελεῖ τίποτε περισσότερο ἀπ’ τὴν κοινὴ βάση τοῦ διαλόγου, ἀλλὰ χωρὶς καμμία δέσμευση γιὰ τὸ τελικὸ ἀποτέλεσμα. Ὁ πρόεδρος τῆς Κύπρου ἦταν σαφὴς στὸ διάγγελμά του πρὸς τὸν κυπριακὸ λαό, ὅτι ἀρχίζει μία μακρὰ καὶ δύσκολη πορεία∙ ἐγγυήσεις ἀποτελοῦν οἱ προϋποθέσεις, γιὰ μία καὶ ἑνιαία κρατικὴ ὑπόσταση, μία ἰθαγένεια γιὰ ὅλους καὶ ἑνιαία ἐκπροσώπηση τῆς μεγαλονήσου στὸ ἐξωτερικό, ἀλλὰ καὶ ἑνιαῖο σύστημα ἀσφαλείας καὶ ἀμύνης∙ οἱ διεθνεῖς παρεμβάσεις μετροῦν, διότι μετέχει ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση μὲ μόνιμο ἐκπρόσωπο καὶ Ρωσία καὶ Κίνα, ὡς μέλη τοῦ Συμβοιυλίου Ἀσφαλείας, ἐνῶ ἡ ἀναταραχὴ στὴν περιοχὴ δὲν εὐνοεῖ παρεκτροπές.