Προεκλογικὲς περιπλοκὲς

Ἡ ἐπιλογὴ τῶν ὑποψηφίων στὶς περιφερειακὲς ἐκλογὲς προκαλοῦν σοβαρὰ προβλήματα στὰ κόμματα καὶ περισσότερο στὴν Νέα Δημοκρατία καὶ στὸν ΣΥΡΙΖΑ∙ πέραν τῶν ἀρνήσεων πολλῶν κορυφαίων στελεχῶν στὶς προτάσεις τῶν ἀρχηγῶν τους, οἱ διαφωνίες εἶναι πολλές, καθὼς τὸ κυβερνῶν κόμμα ἀντιμετωπίζει διπλὲς ὑποψηφιότητες στὴν Ἀθήνα καὶ στὴν Κεντρικὴ Μακεδονία, ἐνῶ στὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση ἔγινε ἡ ἀνάκληση τοῦ ὑποψηφίου περιγφερειάρχου Δυτικῆς Μακεδονίας, ἀλλὰ συνεχίζονται οἱ ἀντιρρήσεις στὶς τοπικὲς ὀργανώσεις. Στὰ προεκλογικὰ προστίθενται τὰ σκάνδαλα καὶ τὰ τρομοκρατικά, μὲ πολλὲς ὑπόγειες καὶ φανερὲς κινήσεις τὸ ἑπόμενο δίμηνο∙ ἡ πρόταση τοῦ Εἰσαγγελέως γιὰ τὴν ἀποφυλάκιση τοῦ Λκαυρέντη Λαυρεντιάδη, μὲ ἐγγύηση ἑκατὸ ἑκατομμυρίων εὐρώ, εἶναι πρωτοφανής, ὅταν μάλιστα θέτει ὡς ὅρο τὴν μὴ χρησιμοποίηση τῶν δεσμευθέντων καταθέσεών του. Οἱ δικαστὲς γνωρίζουν φαίνεται πολλὰ κι ἐναπόκειται στὸ δικαστικὸ συμβούλιο ἡ ἀπόφαση, ἀνεξαρτήτως τῆς μειώσεως τοῦ ποσοῦ∙ ἔχουν διδαχθεῖ πολλὰ οἱ δικαστὲς τὰ τελευταῖα χρόνια.