Ἐπιτυχίες ἀεροδιαστημικῆς

Οἱ ἐπιτυχίες τῆς ἀεροδιαστημικῆς βιομηχανίας μας ἀναγνωρίζονται πλέον διεθνῶς∙ ὁ σύνδεσμός της ΕΒΙΔΙΤΕ συμμετεῖχε στὴν κορυφαία ἔκθεση ἀεροδιαστημικῆς τεχνολογίας στὸ Ἰσραήλ, μὲ ἐννέα ἐπιχειρήσεις καὶ ἔκανε ἐντυπωσιακὴ ἐμφάνιση. Οἱ τρεῖς μεγαλύτερες ἑταιρεῖες διαστημικῆς τεχνολογίας τῆς χώρας Rafael, Elbit καὶ IAI, ζήτησαν συνεργασία μὲ τὶς ἑλληνικὲς σὲ πολλοὺς τομεῖς∙ μάλιστα ἡ κρατικὴ Rafael πρότεινε τὴν συνεργασία σὲ τέσσερες τομεῖς, συστήματα προώσεως, σύνθετα ὑλικά, ἐξελιγμένοι αἰσθητῆρες καὶ ἠλεκτρονικὰ συστήματα. Πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη διεθνῆ ἀναγνώριση τῆς ἀεροδιαστημικῆς μας τεχνολογίας, διότι γιὰ ὑπεργολαβίες διαφόρων προγραμμάτων ὑπάρχει συνεργασία μὲ πολλὲς ἑλληνικὲς ἑταιρεῖες∙ ὁ κλάδος ἀναπτύσσει φυσικὰ ἀνεξάρτητα τὴν συνεργασία του καὶ μὲ ἄλλες μεγάλες χῶρες. Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι τὸ ἐφόδιό τους.