Δημοψήφισμα τῆς Σκωτίας

Τὸν Σεπτέμβριο διεξάγεται τὸ δημοψήφισμα στὴν Σκωτία, γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία της ἀπ’ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο τῆς Μεγάλης Βρεταννίας καὶ Βορείου Ἰρλανδίας∙ ἡ τάση γιὰ ἀνεξαρτησία εἶναι πολὺ ἰσχυρὴ στὴν καθολικὴ τὸ θρήσκευμα χώρα στὴν πλειοψηφία της, ἂν καὶ διατηρεῖ ὑψηλὸ βαθμὸ αὐτονομίας. Οἱ Σκωτσέζοι ἐπιμένουν στὴν παραμονὴ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ στὴν ἔνταξή τους στὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ μέχρι τότε θὰ ἤθελαν τὴν διατήρηση τῆς στερλίνας, ἀκόμη κι ἂν ἀποχωρισθοῦν ἀπ’ τὴν Βρεταννία∙ ἡ κυβέρνηση τοῦ Λονδίνου ἀσκεῖ πλέον τὴν πίεσή της στὸ θέμα αὐτό, καὶ διαμηνύει ὅτι, ἡ ἀνεξαρτησία συνοδεύεται κι ἀπ’ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ νομίσματος. Οἱ ἀντεγκλήσεις εἶναι ἔντονες, μὲ τελευταία προειδοποίηση ἐκείνη τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν.