Γιέλεν, πολὺ ἐπιφυλακτικὴ

Πολὺ ἐπιφυλακτικὴ καὶ διακριτικὴ ἦταν στὴν πρώτη της κατάθεση στὴν ἁρμόδια Ἐπιτροπὴ τῆς Γερουσίας, ἡ νέα πρόεδρος τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου∙ ἡ Τζάνετ Γιέλεν ἦταν ἀρκετὰ προσεκτικὴ στὶς ἀπαντήσεις της κι ἀπέφυγε παρουσιάσαι τὴν νομισματική της πολιτική, παρὰ μόνο διαβεβαίωσε ὅτι θὰ συνεχισθεῖ ἡ πώληση κρατικῶν ὁμολόγων, δηλαδὴ ἡ ἀπορρόφηση ρευστότητος ἀπ’ τὴν ἀγορά, ὅπως ἔχει ἀρχίσει ἀπ’ τὸν Δεκέμβριο ἤδη ὁ προκάτοχός της. Οἱ οἰκονομικοὶ παρατηρητὲς διαπίστωσαν ὅτι δὲν ἔχει χαράξει ἀκόμη τὴν οἰκονομική του πολιτικὴ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος, ἕναν χρόνο μετὰ τὴν ὁρκωμοσία του γιὰ τὴν δεύτερη θητεία του, ἐνῶ ἐκκρεμεῖ καὶ ἡ κοινωνικὴ πολιτική, μὲ τὶς σκληρὲς ἀντιπαραθέσεις μὲ τοὺς Ρεπουμπλικανοὺς τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων∙ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας θεωρεῖται εὐάλωτη, καθὼς καὶ ἀναιμική ἡ ὑποχώρηση τῆς ἀνεργίας. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοί, παρὰ τὴν αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν φυσικοῦ ἀερίου καὶ τὴν μείωση τῶν εἰσαγωγῶν πετρελαίου.