Πτωτικὲς τάσεις ἀγορᾶς

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, ἐξ αἰτίας τῆς ἀπογοητεύσεως τῶν ἐπενδυτῶν ἀπ’ τὴν κατάθεση στὴν Ἐπιτροπὴ τοῦ Κογκρέσσου τῆς προέδρου τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου καὶ τῆς ἀπειλουμένης κρίσεως στὴν Ἰταλία∙ τὸ εὐρὼ βελτίωσε τὴν θέση του στὰ 1,3664 δολλάρια καὶ 139,4045 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1290,25, ἐνῶ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 108,10. Οἱ ἐπιφυλάξεις στὴν Ἀμερικὴ ὅτι θὰ συνεχισθεῖ ἡ νομισματικὴ στενότης τῆς ἀγορᾶς ἔχει προκαλέσει ἔντονες ἀνησυχίες, ἀλλὰ καὶ τάσεις φυγῆς τῶν κεφαλαίων στὸ ἐξωτερικό∙ ἀντιθέτως στὴν Εὐρωζώνη οἱ πιέσεις εἶναι πιὸ ἀδύναμες, διότι ὅλοι πιστεύουν ὅτι θὰ ἔχει αἴσιο τέλος ἡ ἰταλικὴ κρίση καὶ παρὰ τὴν τυχὸν ἀλλαγὴ στὸ πρόσωπο τοῦ πρωθυπουργοῦ. Στοὺς Ἀναδυόμενους ἡ ὑποχώρηση ἦταν μικρότερη κι ὀφειλόταν περισσσότερο στὴν ρευστοποίηση κερδῶν, μετὰ τὴν ἄνοδο τῶν προηγουμένων ἡμερῶν στὴν Σαγκάη καὶ τὸ Χὸνγκ Κόνγκ∙ οἱ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες δίδουν ἀρκετὴ ζωὴ στὴν ρωσικὴ οἰκονομία.