Κνεσέτ, ἐπικρίσεις Σούλτζ

Σὲ σκληρὲς ἐπικρίσεις πρὸς τὴν ἰσραηλινὴ πολιτικὴ πρὸς τοὺς Παλαιστινίους προέβη ὁ πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου κατὰ τὴν ὁμιλία του στὴν Κνεσέτ∙ ὁ Μάρτιν Σοὺλτζ ἐπέκρινε τὴν πολιτικὴ διακρίσεων εἰς βάρος τῶν Παλαιστινίων, ἀναφέροντας ὅτι οἱ Ἐβραῖοι ἔποικοι καταναλώνουν τέσσερες φορὲς περισσότερο νερὸ ἀπ’ τοὺς Παλαιστινίους, γεγονὸς ποὺ προκάλεσε θύελλα ἀντιδράσεων ἀπ’ τὴν ἀκροδεξιὰ πτέρυγα. Οἱ βουλευτές της ἀποχώρησαν ἐπιδεικτικὰ ἀπ’ τὴν συνεδρίαση καὶ κατήγγειλαν τὸν Εὐρωπαῖο πρόεδρο ὅτι λέει ψέμματα∙ στὴν Βουλὴ ἔσπευσε ὁ πρωθυπουργὸς ὁ ὁποῖος εἶπε ὅτι δὲν εἶναι ἀληθινοὶ οἱ ἀριθμοὶ ποὺ ἐπικαλέσθηκε ὁ Εὐρωπαῖος πρόεδρος, ἀλλὰ δὲν ἔδωσε τὰ πραγματικὰ στοιχεῖα. Οἱ ἀνθρωπιστικὲς ὀργανώσεις στὸ Ἰσραὴλ καταγγέλουν ὅτι ἡ διαφορὰ εἶναι ἑξαπλάσια στὴν Δυτικὴ ὄχθη, ἐνῶ ἡ Γάζα στερεῖται παντελῶς ποσίμου ὕδατος.