Σότσι, λαμπρότης ἀγώνων

Οἱ Χειμερινοὶ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες συνεχίζονται στὸ Σότσι, μὲ ἐξαίρετη λαμπρότητα, ἐνῶ δὲν διατυπώνονται καθόλου παράπονα, οὔτε κι ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα τὰ ὁποῖα εἶχαν προφητεύσει πολλὲς ἀτέλειες∙ ἡ Γερμανία κατέλαβε τὴν πρώτη θέση στὰ χρυσᾶ μετάλλια, μὲ τὶς Νορβηγία, Ὁλλανδία καὶ Καναδᾶ ἀκολουθεῖν, ἐνῶ Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ Ρωσία βρίσκονται πίσω. Ἡ Μόσχα ἐλπίζει στὶς παγοδρομίες, στὶς ὁποῖες διαθέτει μακρὰ παράδοση καὶ καλοὺς ἀθλητές, γιὰ τὴν βελτίωση τῆς θέσεώς της∙ οἱ δικοί μας ἀθλητὲς βελτίωσαν αἰσθητὰ τὴν ἀπόδοσή τους, ἀλλὰ ἔμειναν μακρὰν τῶν διεθνῶν διακρίσεων. Παρὰ τὰ αὐστηρότατα μέτρα προστασίας καὶ τὴν συνεχῆ παρουσία τῶν ἀστυνομικῶν ἡ ζωὴ κυλάει ἤρεμα στὶς ὀλυμπιακὲς ἐγκαταστάσεις∙ τὸ Κρεμλίνο κερδίζει σὲ προβολή, ἂν καὶ οἱ δαπάνες τῶν ἀγώνων θεωροῦνται πολὺ ὑψηλές.