Ἀντιφατικότης Εὐρωπαίων ἀξιωματούχων

Ἡ ἀντιφατικότης τῶν δηλώσεων τῶν Εὐρωπαίων ἀξιωματούχων γιὰ τὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα δὲν εἶναι καὶ τόσο παράδοξο φαινόμενο∙ ὁ Ὄλι Ρὲν συνέχεια μᾶς αἰφνιδιάζει μὲ τὶς ἐπιφυλάξεις του γιὰ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ τὴν τήρηση τῶν δεσμεύσεων τῶν Εὐρωπαίων, μὲ τὶς ὑπογραφές τους τὸν Νοέμβριο 2012. Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ὁ ἀντιπρόεδρος εὐθύνεται γιὰ δύο πράγματα, γιὰ τὴν συγκάλυψη τῆς χαλκεύσεως τῶν δημοσιονομικῶν μας στοιχείων τὸ 2009, σὲ συνεργασία μὲ τὴν σοσιαλιστική μας κυβέρνηση, καὶ τὴν ἔγκριση τῶν ἀποτομῶν περικοπῶν τοῦ πρώτου Μνημονίου∙ ἡ εὐθύνη βαρύνει πρωτίστως τὸν ἴδιο, ἀλλὰ σιωπᾶ, ἐνῶ γνωρίζει, ὅτι μόλις ἐπικυρωθεῖ τὸ πλεόνασμα, ἀρχίζει ἡ συστηματικὴ πλέον διευρεύνησή τους. Αὐτὸ τρέμει. Ὅσο γιὰ τὸ Σπῆγκελ ἔχει γράψει πολὺ χειρότερα, ὑπηρετῶντας τοὺς ὑπερατλαντικοὺς κερδοσκόπους.