Οἰκονομικὰ καὶ πολιτικὰ

Οἱ ἐπιτυχίες στὴν οἰκονομία ἐπηρεάζουν τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις στὶς μέρες μας, ὅσο λίγες φορὲς στὴν ἱστορία∙ τὰ κυβερνητικὰ κόμματα, ἐπειδὴ γνώριζαν τὶς ἐπιτυχίες –πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ ἀνάκαμψη- εἶναι προετοιμασμένα κι ἑτοιμάζουν τὴν πολιτική τους ἐπίθεση, μὲ στόχο τὴν ἀναπλήρωση τῶν ἀπωλειῶν τους ἀπ’ τὴν πικρὴ ἐμπειρία τῆς κρίσεως∙ ἡ ἀντιπολίτευση ἐμφανίζεται νὰ τὰ ἔχει χαμένα, διότι ὑποχρεώνεται στὴν ἀναπροσαρμογὴ τῆς στρατηγικῆς της ἐντὸς ὀλίγων ἠμερῶν, ἐπειδὴ ἡ τακτικὴ τῆς καταστροφολογίας ἀποδείχθηκε λανθασμένη τουλάχιστον. Τὸ σοβαρώτερο πρόβλημα τὸ ἀντιμετωπίζει ὁ ΣΥΡΙΖΑ, διότι αὐτοπροβάλλεται προκλητικὰ ὡς ἡ μελλοντικὴ κυβέρνηση καὶ ἀποδεικνύεται ὅτι δὲν γνωρίζει καθόλου σὲ ποιὰ χώρα πολιτεύεται∙ ἔτσι ὁ Ναπολεοντίσκος διατυμπανίζει ὅτι γνωρίζει, πῶς ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἔχει δεύτερο σχέδιο, γιὰ τὴν περίπτωση νίκης του στὶς ἐκλογές, ἐνῶ διαγράφει αὐτομάτως ὅσα τὶς καταμαρτυροῦσε προηγουμένως… Ἡ διαπλοκὴ ἀπ’ τὴν πλευρά της δημιουργεῖ θέματα ἀπὸ φανταστικὲς ὑποσημειώσεις ἐπισήμων δηλώσεων.