Προβλήματα περιφερειακῶν

Τὰ κόμματα ἀντιμετωπίζουν ὀξύτατα προβλήματα μὲ τὶς ὑποψηφιότητες τῶν περιφερειακῶν ἐκλογῶν∙ ἡ Νέα Δημοκρατία καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχουν τὰ περισσότερα, ἀλλὰ διαφορετικῆς μορφῆς. Στὴν κυβερνητικὴ παράταξη τὰ προβλήματα ἑστιάζονται στὴν ἐκδήλωση προσωπικῶν φιλοδοξιῶν, σὲ δύο κυρίως περιφέρειες, τὴν Ἀθήνα καὶ τὴν Κεντρικὴ Μακεδονία∙ ὁ χειρισμός τους δὲν ἦταν ὁπωσδήποτε ὁ καλύτερος, ἢ ἴσως παρενέβησαν τρίτοι ὑπόγειοι παράγοντες, ὅπως ὅλοι θυμοῦνται, ὅτι ὁ πρώην δήμαρχος Ἀθηναίων ἀσκοῦσε δριμύτατη κριτικὴ στὴν κυβέρνηση τοῦ Κώστα Καραμανλῆ καὶ μὲ τὴν σοσιαλιστικὴ αἰφνιδίως τὰ ξέχασε ὅλα. Στὴν Κουμουνδούρου τὰ προβλήματα ἐκκινοῦν ἀπ’ τὴν ἀμφισβήτηση τῶν ἐπιλογῶν τῆς ἡγεσίας ἀπ’ τὴν κομματική της βάση∙ οἱ ἀντιδράσεις δημοσιοποιοῦνται, τόσο σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο, ὅσο καὶ στὸ κέντρο μὲ τὴν κριτικὴ τῆς Ἀριστερῆς Πλατφόρμας. Ἡ κατάληξη αὐτῶν εἶναι ἄγνωστη, ἀλλὰ δὲν γίνονται περιφερειακὲς ἐκλογές, χωρὶς τὴν ἐνεργὸ συμμετοχὴ τῶν τοπικῶν ὀργανώσεων, ἐκτὸς κι ἂν γίνει κάποιο θαῦμα.