Πρωθυπουργὸς στὸ Ἅγιο Ὄρος

Ἡ προσκύνηση τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ Ἅγιο Ὄρος ἔχει ἰδιαίτερη βαρύτητα αὐτὴν τὴν ἐπχή∙ ἡ ἐπίσκεψη ἔχει συμβολικὴ σημασία, διότι ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς πραγματοποίησε τὴν προσκύνηση στὴν ἱερὰ πολιτεία, τὴν παλαιοτέρα αὐτοδιοικούμενη στὴν Εὐρώπη, μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς πρώτης φάσεως τοῦ κυβερνητικοῦ ἔργου, δηλαδὴ τὴν ἀπαλλαγὴ τῆς χώρας ἀπ’ τὰ Μνημόνια. Ἡ ὑποδοχὴ στὶς Καρυὲς ἦταν ἐπίσημη, ἀπ’ τὴν Ἱερὰν Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τὸν καλωσόρισε ὁ Ἅγιος Στέφανος τῆς Μονῆς Χαλινδαρίου. Ὁ πρωθυπουργὸς εὐχαρίστησε τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος γιὰ τὴν θερμὴ ὑποδοχή καὶ ζήτησε ταπεινὰ τὴν εὐλογία τους σὲ μία δύσκολη συγκυρία γιὰ τὴν Ἑλλάδα∙ στὴ συνέχεια ἐψάλη ἡ Ἱερὰ Ἀκολουθία εἰς τὸ Πρωτᾶτο.