Μέρκελ, συνοχὴ Εὐρωζώνης

Τὴν ἐνίσχυση τῆς συνοχῆς τῆς Εὐρωζώνης ἔχει θέσει ὡς ἄμεση προτεραιότητά της ἡ Ἀγκέλε Μέρκελ, μὲ πρωτοβουλίες της σὲ δύο κυρίως τομεῖς∙ πρῶτον, στὴν ἐπιτάχυνση τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας, καθὼς οἱ πρῶτοι καλοὶ οἰωνοὶ ἦρθαν μὲ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ τετάρτου τριμήνου, μὲ ἀνάκαμψη, 0,4% στὴν Γερμανία καὶ 0,3% στὴν Γαλλία, ἐνῶ οἱ πρβλέψεις γιὰ τὸ τρέχον ἔτος εἶναι γιὰ ἀνάπτυξη ἄνω τοῦ 1,5%. Στὰ πλαίσια αὐτὰ προβλέπεται συνάντηση μὲ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ γιὰ τὸν συντονισμὸ τῆς πολιτικῆς τους∙ τὸ Βερολίνο ἀποδίδει ἰδιαίτερη βαρύτητα στὸν γαλλογερμανικὸ ἄξονα. Δεύτερον, στὴν σύσταση ἀνεξαρτήτου Εὐρωπαϊκῆς Ἀρχῆς Ἐποπτείας τοῦ Διαδικτύου, ὥστε νὰ μὴν ἐξαρτᾶται ἡ Εὐρώπη ἀπ’ τὴν Ἀμερικανικὴ Ἀρχή∙ σκοπὸς εἶναι ἡ δημιουργία συστημάτων προστασίας ἀπ’ τὶς παρεμβάσεις τρίτων, ὅπως ἡ Ἀμερικανικὴ Ὑπηρεσία Ασφαλείας, μὲ τὶς παρακολουθήσεις της. Στὴν πρωτοβουλία αὐτὴ ἔχει ὡς συμπαραστάτη τὶς μεγάλες ἀναδυόμενες χῶρες, Ρωσία καὶ Κίνα.