Συρία, διακοπὴ διαλόγου

Ἡ διακοπὴ τοῦ διαλόγου στὴ Γενεύη, μεταξὺ τῆς συριακῆς κυβερνήσεως καὶ τῶν ἀνταρτῶν, συνοδεύθηκε ἀπ’ τὴν ἐπανάληψη τῶν σκληρῶν συγκρούσεων στὸ ἔδαφος τῆς χώρας∙ οἱ δύο πλευρὲς ἀλληλοκατηγοροῦνται, ἀλλὰ καὶ Ρωσία καὶ Ἀμερικὴ ἐπιρρίπτουν τὶς εὐθύνες ἡ μία στὴν ἄλλη. Ἡ κατάσταση γίνεται καὶ πάλι ἐκρηκτικὴ στὴ Μέση Ἀνατολή, μὲ τὶς βομβιστικὲς ἐπιθέσεις νὰ πολλαπλασιάζονται στὸ Ἰράκ, στὴν Αἴγυπτο, ἡ ἔκρηξη σὲ τουριστικὸ λεωφορεῖο στὸ Σινᾶ μὲ τέσσερες νεκρούς, ἀποδίδεται στοὺς Ἀδελφοὺς Μουσουλμάνους καὶ στὴν γειτονικὴ Τουρκία ἐπαναλήφθηκαν χθὲς οἱ διαδηλώσεις κατὰ τῆς κυβερνήσεως στὴν Κωνσταντινούπολη∙ ὁ σχηματισμὸς κυβερνήσεως στὸ Λίβανο καὶ ἡ συνέχιση τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὸ Ἰρὰν ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴ ἐλπίδα ἠρεμίας στὴν περιοχή. Στὴ Συρία, οἱ Σουνίτες ἐφοδιάζονται μὲ ἀντιαεροπορικοὺς πυραύλους ἀπ’ τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀεροπορίας, ἀλλὰ αὐτὸ πιστεύεται ὅτι θὰ προκαλέσει κλιμάκωση τῶν ἐξοπλιστικῶν προγραμμάτων ἀπ’ τὴν ἄλλη πλευρά.