Ἀποκορύφωση κακοκαιρίας

Ἡ ἀποκορύφωση τῆς κακοκαιρίας στὶς ἀνατολικὲς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μὲ κύμα χιονοπτώσεων, καὶ βροχοπτώσεων στὴν Βρεταννία, χαρακτηρίζονται πρωτοφανεῖς ἀπ’ τὶς μετεωρολογικὲς ὑπηρεσίες∙ τὸ φαινόμενο ἀποδίδεται στὴν διαταραχὴ τῆς κυκλικῶν περὶ τὸν βόρειο πόλο ἀνέμων, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐκτροπή τους πρὸς Νότον μὲ κάτω ἀπ’ τὶς πολικὲς θερμοκρασίες, ἐνῶ συνεχίζεται καὶ πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ μὲ κατακλυσμιαῖες βροχές, διότι ἐμπλουτίζονται ἀπ’ τὰ ὑδροφόρα νέφη τοῦ ὠκεανοῦ. Οἱ ζημίες σὲ ἀμφότερες τὶς χῶρες εἶναι ἀνυπολόγιστες, ἐνῶ προβλέπεται ὅτι θὰ ἐπηρεάσουν καὶ τοὺς ρυθμοὺς ἀναπτύξεως∙ οἱ δυνατότητες βοηθείας τῆς κρατικῆς τους μηχανῆς φθάνει στὰ ὅρια ἐξαντλήσεώς τους∙ τὸ Λονδίνο μάλιστα ζήτησε, γιὰ πρώτη φορά, τὴν βοήθεια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως γιὰ τὶς καταστροφὲς στὴ γεωργία, ἐνῶ ζητάει τὴν ἀναθεώρηση τῶν συνθηκῶν της. Ὁ Μανουὲλ Μπαρόζο ὑποσχέθηκε βοήθεια, ἀλλὰ καὶ ζήτησε τὴν μεγαλύτερη προσέγγισή της πρὸς τὶς εὐρωπαϊκὲς συνθῆκες. Εἰρωνεία τῆς ἱστορίας γιὰ τοὺς Βρεταννούς.