Κατάχρηση σὲ μὴ κυβερνητικὴ ὀργάνωση

Στὸ ὕψος τῶν ἐννέα ἑκατομμυρίων εὐρὼ ἀνῆλθε ἡ κατάχρηση σὲ μὴ κυβερνητικὴ ὀργάνωση, ἁρμόδια γιὰ ἀποναρκοθέτηση σὲ ἐμπόλεμες περιοχές∙ ὁ πρόεδρός της ἔχει φυλακισθεῖ, μετὰ τὴν ἀπολογία του, ἐνῶ διώκονται καὶ ἕξι διπλωμάτες, καὶ ἡ σύζυγός του. Ἡ ἀπάτη ἔγινε τὸ 2000-2004, ἐπὶ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου, καὶ φέρεται ἀναμεμιγμένος ὁ στενὸς συνεργάτης του Ἄλεξ Ρόντος καὶ γνωστὸς γιὰ εἰδικὲς ἀποστολές, μὲ ὕποπτες διανυνδέσεις∙ ὁ πρόεδρος τῆς μκο, γνωστὸς δημοσιογράφος τῆς πασοκικῆς περιόδου, ἔχει κτίσει ἑπταόροφη πολυκαστοικία στοὺς Ἀμπελοκήπους, ὑπερπολυτελῆ ἔπαυλη στὴ Ρόδο, ἀλλὰ καὶ διάγει προκλητικὴ ζωή. Τὸ γραφεῖο τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ δὲν σχολίασε τὴν ἀπάτη, ἴσως γιατὶ οὐδεὶς γνωρίζει τὸ τί θὰ βγάλουν οἱ ἔρευνες στὶς ἄλλες μκο, μὲ τὴν οἰκογενεία του.