Εὐρωζώνη, πλήρης συμφωνία

Στὸ Γιούρογκρουπ ἐπῆλθε πλήρης συμφωνία, γιὰ ἄμεση ἐπιστροφὴ τῆς τρόικα στὴν Ἀθήνα καὶ ὁλοκλήρωση τῶν διαπραγματεύσεων σὲ δύο ἑβδομάδες, ὥστε στὸ ἑπόμενο Γιούρογκρουπε ἐγκρίνεται ἡ ἐκταμίευση τῆς δόσεως καὶ ἡ ἔναρξη τῆς διαδικασίας γιὰ τὴν ρύθμιση τοῦ χρέους∙ ἡ ἄποψη τοῦ Βόλφγκανγκ Σώυμπλε ἔγινε δεκτὴ κι οἱ γνωστοὶ τεχνοκράτες… μασοῦσαν τὰ λόγια τους. Ἡ Ἑλλὰς ἔχει ἐκπληρώσει τὸ μέγιστο μέρος τῶν μεταρρυθμίσεων, ἐνῶ τὸ πρωτοφανὲς πλεόνασμακαὶ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας ἦταν τὰ ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήματα τοῦ Γιάννη Στουρνάρα∙ οἱ διευκολύνσεις γιὰ ἀδειοδότηση τῶν ἐπιχειρήσεων ἐντὸς μᾶς ἡμέρας συμπληρώνει τὶς ἐπιτυχίες. Ἡ ἀπόφαση ἀποτελεῖ πλήρη ἐπιβεβαίωση τοῦ σχεδιασμοῦ τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως καὶ τῶν διαύλων της μὲ τὸ Βερολίνο∙ τὸ ἐρώτημα εἶναι, γιατὶ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ μεθόδευσε τέτοια παραπληροφόρηση; Σὲ τί στηριζόταν; Στὰ ὄργανά τους στοὺς γραφειοκράτες τῶν Βρυξελλῶν, ἀλλὰ δὲν ὑπολόγισαν τὴν γερμανικὴ ἀντίδραση; Τόσο ἀποκομμένοι εἶναι στὶς Βρυξέλλες!