Ἀπλοποίηση ἀδειοδοτήσεων

Ἡ ἁπλοποίηση τῶν ἀδειοδοτήσεων τῶν νέων ἐπιχειρήσεων καὶ ἡ παροχὴ τῶν ἀδειῶν, ἐντὸς μιᾶς ἡμέρας μὲ ἠλεκτρονικὴ ἀλληλογραφία, ἐπιτρέπει τὴν ἁλματώδη ἀνάπτυξη τῆς ἐπιχειρηματικότητας στὴν Ἑλλάδα, δήλωσε ὁ πρωθυπουργός, κατὰ τὴν παρουσίαση τοῦ σχετικοῦ προγράμματος∙ ὁ νόμος παρουσιάσθηκε ἀπ’ τὸν ὑπουργὸ Ἀναπτύξεως καὶ σύντομα θὰ ψηφισθεῖ ἀπ’ τὴν Βουλή, ὥστε τὸν Ἀπρίλιο θὰ τεθεῖ σὲ ἐφαρμογή. Ἔτσι ἀπαλλάσσονται οἱ ἐπιχειρηματίες ἀπ’ τὴν τριβή τους μὲ τὴν γραφειοκρατία, ἐνῶ τὸ ἠλεκτρονικὸ σύστημα τοὺς ἐπιτρέπει γιὰ τὴν ἔναρξη αὐθημερὸν τῶν ἐργασιῶν τους, ἀφοῦ συμπληρώσουν τὰ ἀπαραίτητα στοιχεῖα στὶς τυποποιημένες ἠλεκτρονικὲς σελίδες∙ ἡ χώρα προσαρμόζεται ἔτσι μὲ τὴν ψηφιακὴ ἐποχή, ἐνῶ καθιερώνεται ὁ κατασταλτικὸς ἔλεγχος τῶν ἐπιχειρήσεων, μετὰ ἀπὸ ἕναν χρόνο λειτουργίας, ἀπὸ εἰδικὲς δημοσίες ὑπηρεσίες ἢ καὶ ἐξουσιοδοτημένους ἰδιωτικοὺς φορεῖς. Τὸ δεύτερο πλεονέκτημα εἶναι ὅτι περιορίζεται σημαντικὰ ἡ δυνατότητα διαφθορᾶς, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει καμμία προσωπικὴ ἐπαφή. Γίνεται τὀ μεγάλο βῆμα.