Συνέχιση καταστροφολογίας

Ἡ καταστροφολογία ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώρια διαπλοκὴ ἀποτελεῖ φαίνεται τὸ εἶναι της, διαφορετικὰ δὲν ἐξηγεῖται ἡ τόσο εὔκολη προβολὴ κάθε «δημοσιεύματος» κατὰ τῆς Ἑλλάδος∙ δημοσίευσε γερμανικὴἐφημερίδα ἀποσπάσματα συνεντεύξεως τοῦ διευθυντοῦ τῆς Εὐρωστατιστικῆς καὶ τὴν ἀναμετέδωσαν ὡς αὐθεντική, ἀλλὰ ξέχασαν νὰ μεταδώσουν τὴν δήλωσή του ὅτι τὴν εἶχαν ἀλλοίωσει κι ὅτι εἶχε ἐμπιστοσύνη στὰ στατιστικὰ τῆς Ἑλλάδος∙ δηλώνει ὁ Ὄλι Ρὲν ὅτι τὸ Καλοκαῖρι θὰ γίνει ἡ ρύθμιση τοῦ χρέους καὶ τὸ μεταδίδουν ὡς διάψευση τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, ἐνῶ κανεὶς δὲν εἶπε ὅτι θὰ γίνει προεκλογικὰ τίποτε ἄλλο, πλὴν τῆς συμβατικῆς δεσμεύσεως, ἀλλὰ καὶ ξεχνοῦν ὅτι ὁ Ἐπίτροπος εἶχε εὐλογήσει τὸ πρῶτο Μνημόνιο. Πολὺ γελοῖο νὰ εἶσαι δοῦλος!