Ἐλαφρῶς ἀνοδικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρῶς ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ ἰσχυρότερες στὴν Κίνα καὶ χαμηλότερες στὴν Εὐρώπη∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3700 δολλάρια καὶ 139,6550 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1326, ἐνῶ ὑποχώρησε κάπως τὸ πετρέλαιο, 108,97. Ἡ διατήρηση τῆς ἀναπτύξεως τῆς Ἰαπωνίας, στὸ 1% τὸ τέταρτο τρίμηνο τοῦ 2013, ἔναντι προβλέψεως 2,5%, δὲν ἐπηρέασε καὶ πολὺ τὴν κεφαλαιαγορὰ τοῦ Τόκυο, διότι εἶχε ἀπορροφήσει τὶς ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις μὲ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ μεγαλυτέρου μεταπολεμικὰ ἐμπορικοῦ ἐλλείμματος∙ ἡ ὑποστήριξη ἀπ’ τὸν Τζὼν Κέρρυ τῆς διαδικασίας γιὰ τὴν ἀνανέωση τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο θεωρήθηκε ὡς εὐμενὴς ἐξέλιξη, διότι ὅλοι ἀναγνωρίζουν τώρα, ὅτι τὸ φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου ἔχει πολὺ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις καὶ στὴν οἰκονομία, ὅπως εἶναι ἡ κακοκαιρία σὲ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, Βρεταννία καὶ Ἰαπωνία καὶ ἡ αἰθαλομίχλη στὶς μεγάλες κινεζικὲς πόλεις. Ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη ἐξαπλώνεται σταδιακὰ τὸ κλίμα αἰσιοδοξίας στὶς ὑπόλοιπες χῶρες τῆς ἠπείρου.