Οὐκρανία, τέλος καταλήψεων

Οἱ διαδηλωτὲς τῆς Οὐκρανίας ἀποχώρησαν χθὲς ἀπ’ τὰ δημόσια κτίρια καὶ τὴν πλατεῖα Ἀνεξαρτησίας, τηρώντας τὶς προθεσμίες τῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν παροχὴ ἀμνηστείας∙ ἡ ἀποχώρηση ἔγινε συντεταγμένα καὶ φάνηκε ὅτι διέθεταν συγκροτημένες ὁμάδες, μὲ ἀσπίδες, κράνη καὶ ρόπαλα, ἐναντίον τῶν ΜΑΤ τῆς Ἀστυνομίας. Πάντως πολλοὶ ὁμολόγησαν ὅτι ἀπέτυχαν στὴν ἐπανάστασή τους κι ἔφευγαν μὲ κατεβασμένο τὸ κεφάλι∙ ἡ κίνηση θεωρείται νίκη τοῦ προέδρου τῆς χώρας, ἐπειδὴ παραμένει στὴν θέση του, ἐνῶ αὐτὸς θὰ διορίσει τὸν νέο πρωθυπουργὸ καὶ θὰ ἐγκρίνει τὴν κυβέρνησή του. Ἡ Οὐκρανία ἠρεμεῖ κι ἐπανέρχεται ἡ ὁμαλὴ ζωὴ στὸ Κίεβο, διότι στὴν ἐπαρχία δὲν εἶχε διαταραχθεῖ τὸ τρίμηνο τῶν καταλήψεων∙ τὸ ἀμερικανικὸ σχέδιο γιὰ ἔλεγχο τῆς χώρας, εἰς βάρος τῶν Εὐρωπαίων καὶ Ρώσων, ἀπέτυχε.