Ρώμη, πρωθυπουργός, Ρέντσι

Ὁ πρόεδρος τῆς Ἰταλίας ἀνέθεσε χθὲς τὴν ἐντολὴ σχηματισμοῦ κυβερνήσεως στὸν πρόεδρο τῆς Δημοκρατικῆς παρατάξεως κι αὐτὸς ἄρχισε τὶς διαβουλεύσεις γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τῶν ὑπουργῶν∙ ὁ Ματτέο Ρέντσι, 39 ἐτῶν καὶ δήμαρχος τῆς Φλωρεντίας, εἶναι ὁ νεώτερος σὲ ἡλικία πρωθυπουργὸς τῆς χώρας καὶ καλεῖται ἀντιμετωπίσαι τὰ πιὸ δύσκολα προβλήματά της τῶν τελευταιῶν δεκαετιῶν. Τὰ χειρότερα τώρα ἀρχίζουν, διότι τὸ κόμμα του δὲν ἔχει πλειοψηφία στὴν Βουλὴ κι εἶναι ὑποχρεωμένο σὲ συνεργασία μὲ τὴν Κεντροδεξιὰ παράταξη∙ οἱ διαβουλεύσεις γιὰ τὰ ὑπουργεῖα ἄρχισαν, ἀλλὰ αὐτὲς συνοδεύονται καὶ μὲ κοινὸ πρόγραμμα γιὰ τὴν οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ πολιτική, κι αὐτὸ δὲν γίνεται σὲ μία μέρα, ἀλλὰ ὁ χρόνος πιέζει. Ἡ Ίταλία εἶναι ὑποχρεωμένη προωθῆσαι τὶς μεταρρυθμίσεις γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση.