Ἔκρηξη στὶς μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις

Τὸ σκάνδαλο τῶν μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων, λανθάνον ἀπὸ πολλοῦ χρόνου, ξέσπασε πλέον μὲ ἄγνωστες τὶς προεκτάσεις του∙ ἄνθρωποι στὴν κορυφὴ τοῦ ΠΑΣΟΚ, καὶ μὲ στενὴ σχέση μὲ τὴν οἰκογένεια τοῦ ἱδρυτοῦ του, ὁδηγοῦνται στὴν φυλακή, ἐνῶ ἄλλοι τοῦ ἰδίου περιβάλλοντος καὶ μὲ μυστηριώδεις τουλάχιστον διασυνδέσεις καλοῦνται σὲ ἀπολογία. Ἡ σπατάλη ἄνευ προηγουμένου, μὲ ἀρκετὲς ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια εὐρώ, καὶ ἡ ἔρευνα βρίσκεται στὴν ἀρχή∙ ἡ διάψευση τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ καὶ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τὴν ἐπίμαχη περίοδο ἀτυχὴς ἕως ἀποκαλυπτική, διότι ἀποπνέει προσπάθεια συγκαλύψεως τῆς οἰκογενείας. Ταυτοχρόνως ἔφθασε στὴν Βουλὴ ὁ φάκελος μὲ 413 ὀνόματα δημοσίου ἐνδιαφέροντος, δημάρχους, διευθυντές, ἀξιωματούχους, δημοσιογράφους, μὲ ψεύτικες φορολογικὲς δηλώσεις∙ δηλαδὴ ἔκλεβαν τὴν ἐφορία κι ἄφηναν ἐμᾶς τοὺς ραγιάδες φέρειν τὰ δημόσια βάρη.