Ἀμερική, ἔφηβος δολοφόνος

Ἡ ψυχρὴ καὶ ἀνέκφραστος ὁμολογία ἀπ’ τὴν Ἀμερικανίδα ἔφηβο, ὅτι ἔχει κάνει 22 δολοφονίες τὸν τελευταῖο καιρό, ἔχει συγκλονίσει τὴν διεθνῆ κοινὴ γνώμη∙ ἡ ἀνακάλυψή της ἔγινε ἀπ’ τὴν δολοφονία τοῦ τελευταίου, ἑνὸς 49 ἐτῶν, κατοίκου ἐπίσης τῆς Πενσυλβανίας, τὸν ὁποῖο εἶχε ἐγκλωβίσει στὰ σχέδιά της μέσῳ διαδικτύου. Οἱ ἀστυνομικὲς ἀρχὲς ψάχνουν καὶ γιὰ τὶς σοροὺς τῶν ἄλλων δολοφονημένων∙ ὅλες ἔγιναν μὲ τὴν χρήση τοῦ διαδικτύου. Καλοῦσε τὰ θύματά της σὲ ἔρημα μέρη καὶ ἐκεῖ τὰ ἐκτελοῦσε∙ σὲ τόσο μικρὴ ἡλικία καὶ τόσο μίσος κατὰ τῆς κοινωνίας δύσκολα τὸ συλλαμβάνει ὁ ἀνθρώπινος νοῦς. Καὶ τὸ χειρότερο δὲν δείχνει οὐδεμία μεταμέλεια∙ τὰ διηγεῖται σὰν ἕνα ἁπλὸ καθημερινὸ γεγονός.