Εὐρώπη, ἀλλαγὴ ψυχολογίας

Ἡ εὐμενὴς γιὰ τὴν χώρα μας ἀπόφαση τοῦ Γιούρογκρουπ ἐντάσσεται στὴν πολιτικὴ ἀνακάμψεως τῆς Εὐρωζώνης καὶ στὴν ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τῶν λαῶν της, καὶ περισσότερων ὅσων ἔχουν ὑποστεῖ χειρότερα τὴν κρίση∙ ἡ προπαγάνδα τῆς καταστροφολογίας δὲν ἀπέβλεπε μόνο στὸν ἑλληνικὸ λαό –ἂν καὶ σὲ ἐμᾶς περνοῦσε πολὺ πιὸ εὔκολα, διότι ἔχουν οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι ὄργανό τους τὴν ἐπιχώριο διαπλοκή-, ἀλλὰ καὶ στοὺς ἄλλους εὐρωπαϊκοὺς λαούς. Τὸ μήνυμά της ἦταν, ὅτι δὲν μπορεῖ ἡ Εὐρωζώνη ἀντιμετωπίσαι τὴν οἰκονομική της κρίση, μὲ κύριο ὑπεύθυνο τὴν Γερμανία καὶ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, γιὰ ὅλα αὐτὴ ἔφταιγε∙ ἡ παραπληροφόρηση εἶχε ἀποκορυφωθεῖ τὶς τελευταῖες μέρες, μὲ τὴν ἐπικουρία τῶν ὀργάνων τους στὶς Βρυξέλλες καὶ διάφορα ἐπιχειρήματα. Τὸ μήνυμα ἐκπέμφθηκε ἀπ’ τὸ Βερολίνο, ἡ Ἑλλὰς μὲ τὴν χειρότερη κρίση καὶ τὴν τραγικὴ περιπέτειά της τὴν τετραετία ἐξέρχεται ἀπ΄ τὴν κρίση καὶ ἐμεῖς τὴν ἀγκαλιάζουμε.