Εὐρωπαϊκὴ Ἀρχὴ διαδικτύου

Ἡ πρόταση τῆς Γερμανίας, γιὰ τὴν σύσταση Εὐρωπαϊκῆς Ἀρχῆς Ἠλεκτρονικῶν Ἐπικοινωνιῶν ἀνεξαρτήτου ἀπ’ τὴν ἀμερικανική, θεωρεῖται ὡς θεμελιῶδες βῆμα γιὰ τὴν διεθνῆ πολιτικὴ παρουσία τῆς Εὐρώπης∙ ἀφορμὴ εἶναι οἱ παρακολουθήσεις τῶν Εὐρωπαίων ἀπ’ τὴν Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀσφαλείας τῆς Ἀμερικῆς, ὅπως ἀποκαλύφθηκαν ἀπ’ τὸν Ἔντουαρντ Σνόουντεν, καὶ οἱ ἀνεπαρκεῖς ἐξηγήσεις τῆς Οὐάσιγκτον. Ἐπειδὴ τὸ διαδίκτυο ξεκίνησε ἀπ’ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες -μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ σοβιετικοῦ συστήματος καὶ τὴν ἐμπορικὴ χρήση τοῦ δικτύου ἐπικοινωνιῶν τῶν ἀμερικανικῶν βάσεων- ἡ ἐπέκτασή του ἔγινε μὲ ἔγκριση τῶν συνδέσεων ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ ἀρχή∙ οἱ Ρῶσοι καὶ οἱ Κινέζοι ἔχουν ζητήσει τὴν σύσταση ἀνεξαρτήτου ἀρχῆς στὰ πλαίσια τοῦ ΟΗΕ, ἀλλὰ ἀρνήθηκαν διαρρήδην οἱ Ἀμερικανοί. Ἡ γερμανικὴ πρόταση ἔρχεται τὴν κατάλληλη στιγμή, διότι ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν ἀγανακτήσει ἀπ’ τὶς παρακολουθήσεις, ἔστω κι ἂν κάποιες κυβερνήσεις φέρουν ἀντιρρήσεις∙ μᾶλλον ἔχει τὴν ὑποστήριξη καὶ τῶν Ἀναδυομένων.