Εὐρώπη, αὔξηση αὐτοκινήτων

Οἱ πωλήσεις αὐτοκινήτων τὸν Ἰανουάριο σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη σημείωσαν αὔξηση, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ τετραετία συνεχοῦς ὑποχωρήσεως∙ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ὁμοσπονδία Αὐτοκινήτου ἀνακοίνωσε ὅτι θεωρεῖ τὴν αὔξηση, ὡς πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ὅταν μάλιστα σημειώθηκε ἀκόμη καὶ στὶς νότιες χῶρες, θεωρούμενες ὅτι βρίσκονται σὲ κρίση. Στὶς Ἰταλία, Ἑλλάδα, Πορτογαλία καὶ Ἰρλανδία ἡ αὔξηση κυμάνθηκε ἀπὸ 3% ἕως 5% καὶ μόνο στὴν Ἱσπανία παρατηρήθηκε πτώση∙ στὴν Γερμανία καὶ τὶς ἄλλες δυναμικὲς οἰκονομίες ἡ ἄνοδος ἦταν μεγαλύτερη. Οἱ τρεῖς μεγαλύτερες αὐτοκινητοβιομηχανίες παρουσίασαν αὔξηση, VW, 7,8%, Peugeot, 8,8% καὶ Renauld, 3,8%∙ οἱ οἰκονομικοὶ παρατηρητὲς θεωροῦν τὴν αὔξηση ὡς σοβαρὸ προμήνυμα ἀνακάμψεως τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, διότι τὸ αὐτοκίνητο δὲν εἶναι εἶδος πρώτης ἀνάγκης γιὰ ἄμεση ἀντικατάστασή του.